សម្រាប់​នារីៗ​ដែល​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​កាន់​តែ​មើល​ទៅ​មាន​ឥទ្ធិពល​ និង​ទំនុក​ចិត្ត​ខ្ពស់​លើ​សម្រស់​ខ្លួន​ឯង​នោះ ថ្ងៃ​នេះ​ កញ្ញា នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ម៉ូដសក់​មួយ​ចំនួន។ ខាង​ក្រោម​នេះគឺ​ជា​ម៉ូដ​សក់​ដែល​អ្នក​អាច​យក​ជា​គម្រូ​បាន បើ​សិន​ជា​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត ព្រោះ​វា​ពិត​ជា​មាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត ហើយ​មើល​ទៅ​ទាក់ទាញ និង​ថ្លៃថ្នូរ​ ដូច្នេះ​គួ​តែ​សាកល្បង​ម្ដង ៖