កាល​​ពី​នៅ​រៀន​ តាំង​ពី​បឋម រហូត​វិទ្យាល័យ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​តឺនុយ​រាល់​ថ្ងៃ ព្រោះ​ថា​វា​ជា​វិន័យ​សាលា​ រហូត​​អ្នក​ខ្លះ​​ធុញទ្រាន់​ខ្លាំង​ក៏​មែន​។ ប៉ុន្តែ​​​អ្នក​ណា​ថា​តឺនុយ​បែប​នេះ​ត្រឹមត្រូវ​ពេក មិន​ស្ទាវ មិន​​​កាលីប​លើ? ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​Fashion​តឺនុយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​យើង​ផ្លាស់ប្ដូរ​គំនិត ធានា​ថា​ទាំង​​​ស្អាត ទាំង​​ឡូយ ត្រូវ​ប៉ាន់​ខ្លាំង​​សម្រាប់​ស្លៀក​ទៅ​​ធ្វើ​ការ ដើរ​Shopping ឬ​​ដើរ​កម្សាន្ត​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍​៖​