ពេល​ចេញទៅណា​មក​ណា​មនុស្ស​ស្រី​តែងតែ​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​ស្អាត និង​មើល​ទៅ​ទាក់ទាញ​។ អ្វី​ដែល​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់ជាង​គេ​គឺរឿង​សំលៀកបំពាក់ ព្រោះ​បើ​ស្លៀកមិន​សូវ​សម មិន​សូវ​ស្អាត​នោះ​ទេ ភាព​ជឿជាក់ក៏​បាត់បង់ទៅ​តាម​ហ្នឹង​ដែរ។ ថ្ងៃ​នេះ កញ្ញា ក៏ចង់​បង្ហាញ​នារីៗ​នូវ​ម៉ូដសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ចេញទៅ​ក្រៅ​យ៉ាង​ស្រស់ស្អាត ៖