របៀបចំអិន សាច់ជ្រូកបីជាន់បំពង 
#គ្រឿងផ្សំ :
សាច់ជ្រូក៣ជាន់ ច្រៀកជាជំរៀក
ម្សៅមី 
ទឹកសីុអីុវខ្មៅ
ខ្ញីបុក

#វិធីធ្វើ
យកគ្រឿងផ្សំ ខាងលើប្រលាក់ចូលគ្នា ផ្អាប់ទុក ១០ -១៥នាទី ចាំយកទៅបំពង ពីរដង
បញ្ជាក់ : បងប្អូនអាចទៅស្ងោរ ឬ ចំហុយ សិន មុននឹង យកទៅបំពង ក៏បាន ដោយគ្រាន់តែ ប្រលាក់អំបិលផ្អាប់ បន្តិច ប៉ុន្តែ ពេលបំពងវាអាច ផ្ទុះ ខ្លាញ់ អីចឹង ពេលបំពង បងប្អូន ត្រូវ គ្របវា ដើមការពារខ្លាញ់ ផ្ទុះ ខ្ទាតត្រូវ ដៃ ភ្នែក

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here