ស្បែកជើង គឺ​ជា​​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ដ៏​ចាំបាច់​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​។ ប៉ុន្តែ​ក្រៅ​ពី​ចាំបាច់ សម្រាប់​មនុស្ស​ស្រី​​ វា​​ក៏​​ជា​គ្រឿង​បន្ថែម​សម្រស់​ដែល​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ផង​ដែរ​។ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​ស្បែកជើង​នារី ត្រូវ​បាន​គេ​​ឆ្នៃ​ម៉ូដ​​​​​​​ប្លែកៗ និង​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ទៅ​តាម​​ការ​វិវត្ត​នៃ​សង្គម។ ប្រសិន​អ្នក​ជា​​មនុស្ស​ចូលចិត្ត​ភាព​ស៊ីវិល័យ ទាន់​សម័យ អ្នក​​ពិត​ជា​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ឡើយ​នូវ​ស្បែកជើង​ទាំង ៥ ប្រភេទ​ខាងក្រោម៖

១.ស្បែកជើង​ប៉ា​តា