សម្រាប់​អត្ថបទ​នេះ​ កញ្ញា នឹង​បង្ហាញ​ជូន​នូវ​គំរូ​ម៉ូដ​សក់ Cute Cute មួយ​ចំនួន សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​នារី​ៗ​ដែល​ចង់​បាន​ម៉ូដ​សក់​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​តែ​ខ្លាច​​ឃើញ​មុខ​រីក​ ឬ​មុខ​ធំ​ពេក។ ជាធម្មតា ប្រសិនបើទម្រង់មុខរបស់អ្នកធំបន្តិច អ្នកអាចធ្វើម៉ូដសក់ដែលមានដឺមី ឬសក់សេះទម្លាក់មកខាងមុខខ្លះ ហើយ​ម៉ូដ​សក់​ខាង​ក្រោម​នេះ នឹង​អាច​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​​មើល​ជា​គំរូ​បាន​ខ្លះ ដែល​មិន​ថា​អ្នក​មាន​សក់​ខ្លី ឬ​សក់​វែង គឺ​អាច​សាក​ល្បង​ធ្វើ​តាម​បាន​ទាំង​អស់។ ទស្សនា​តែ​ម្ដង ថា​តើ​មាន​ម៉ូដ​ណា​ខ្លះ​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ពេញ​ចិត្ត?