រ៉ូប​ទាំង ១៤ ម៉ូដ​នេះ ពិតជា​សក្ដិសម​នឹង​អ្នក​ដែល​មិន​ចូលចិត្ត​ភាព​រួបរឹត។ មិត្ត​នារី​អាច​រីករាយ​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ បើ​ទោះ​ជា​ធ្វើ​កាយវិការ​បែប​ណា ក៏​នៅតែ​ស្រួល​ខ្លួន ព្រោះ​មាន​ភាព​រលុង តែ​ស្រស់​ស្អាត​មិន​ស៊ុលគឃុល។ អ្នក​ចង់​មាន​សេរីភាព ហើយ​ស្រួល​ខ្លួន​ខ្លាំង​កុំ​ភ្លេច​ម៉ូដ​រ៉ូប​ទាំង​នេះ៖