តាំង​ពី​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៧​មក​ ទំនោរ​នៃ​ការ​កាត់​សក់​ខ្លី​របស់​នារី​ហាក់​កំពុង​ពេញ​និយម​ ប៉ុន្តែ​បើ​អ្នក​ជា​នារី​ដែល​ស្រលាញ់​សក់​វែង មិន​ចង់​កាត់​ព្រោះ​ស្ដាយ​អាច​សាក​ល្បង​ស្ទីល​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ធានា​ថា​ស្អាត​ហើយ​មិន​សាំញ៉ាំ​ផង។